Daily Archives: 12 januari, 2015

You are browsing the site archives by date.

Flere børsnoterte selskaper på Twitter

Sosiale medier blir stadig mer viktig for både enkeltpersoner og bedrifter i hele verden. De norske børsselskapene er de siste som har kastet seg på trenden.

En ny undersøkelse viser at de store norske bedriftene blir stadig mer aktive på Twitter. Mange mener at dette er et positivt signal som viser at norsk næringsliv følger med i tiden.

Avgjørende for å nå ut
Utviklingen er spesielt viktig fordi bedriftene drar fordel av å være i kontakt med folk flest. Da må de være på de plattformene som vanlige mennesker benytter seg av. Når de er på Twitter så når de ut til mange personer som de ikke ellers ville nådd. Samtidig er det viktig å vise at norske bedrifter er i stand til å følge med på utviklingen internasjonalt. De fleste store multinasjonale selskaper er flittige brukere av sosiale medier, og da er det viktig at også norske selskaper markerer seg. Dette er med på å gi et mer profesjonelt inntrykk av selskapet utad.

Varig trend?
Mange stiller spørsmål ved om dette bare er en midlertidig eller en varig trend. Med dagens utvikling så er det mye som tyder på at sosiale medier er kommet for å bli. Det er derfor lurt at norske børsnoterte selskaper fortsetter å investere i denne typen informasjonsarbeid. Dette viser at de henger med i tiden, og at de ikke er redd for å satse. Forhåpentligvis vil stadig flere norske bedrifter gjøre det samme i årene som kommer.