Daily Archives: 28 december, 2014

You are browsing the site archives by date.

Bankenes forbrukerøkonomer villeder

De fleste har hørt om de store bankenes forbrukerøkonomer som til stadighet er ute i avisene med økonomiske råd til folk flest. I en artikkel på NA24.no peker en rekke av disse på viktigheten av mer pensjonssparing.

Problemet er ikke nødvendigvis at folk ender opp med å spare mer til pensjonen. Det som er mer kritikkverdig er at disse personene fremstilles som nøytrale eksperter, når de egentlig representerer sterke bankinteresser.

Tjene penger på pensjon
Bankene selger selv sine egne pakker for pensjonssparing. De er disse de ønsker å selge når disse såkalte nøytrale ekspertene rykker ut i media. Dessverre vil få skjønne koblingen mellom bevisste næringsinteresser og de såkalt nøytrale ekspertene. Dette er dessverre ikke noe nytt poeng, og det er ingen tvil om at norsk media har vært naive i forhold til disse menneskene.

Aldri tilfeldig
Det er aldri tilfeldig når disse menneskene gir råd om ulike økonomiske forhold. Når bankene fikk krav om høyere egenkapitalkrav ble plutselig sparing ekstremt viktig. Da var det et problem at folk sparte for lite, og at dette var dårlig for deres økonomi. Det var selvfølgelig ikke for å gi et nøytral råd, men for at bankene skulle få inn penger. Artikkelen i NA24.no er bare nok et eksempel på at dette fenomenet har fått eksistere for lenge. Media bør i mye større grad fokusere på hvorfor disse personene velger de rådene de gjør.

Det er på tide at bankenes forbrukerøkonomer begynner å spille med åpne kort. Slik situasjonen er nå så villeder de folket bevisst for å tjene penger for banken.