Daily Archives: 15 december, 2014

You are browsing the site archives by date.

Regjeringen feiler med statsbudsjettet

NA24.no forteller i dag om regjeringens problemer med å selge sitt budsjettforslag til velgerne. Artikkelen viser til gode poenger rundt politisk håndverk.

Høyre og FRP har mildt sagt rast på meningsmålingene i det siste mens Arbeiderparti har fått sine beste resultater siden 1998. Dette sier litt om hvor stor motstand det er mot forslagene til regjeringspartiene.

Får folket mot seg
Regjeringen har rett og slett gamblet på et budsjett som befolkningen ikke kan stille seg bak. Det representerer et radikalt skifte fra alt man er vant til i Norge. Samtidig peker ekspertene på at velgerne ville ha regjeringsskifte uten noen ekstrem transformasjon. Dette er tydeligvis noe regjeringspartiene ikke har tatt innover seg. Når man angriper store grupper gjennom budsjettet så får man mange mennesker mot seg.

Vanskelig for sentrumspartiene
Situasjonen er også utfordrende for sentrumspartiene som ser ut til å bli tatt med i dragsuget. De mener at FRP og Høyre går til omkamp på deler av samarbeidsavtalen. Venstre og KRF føler seg lurt og dette vanskeliggjør forhandlingene ytterligere. Det er merkelig at regjeringen ikke har klart å analysere situasjonen bedre slik at de hadde unngått et slikt scenario.

Slik situasjonen er nå så står regjeringen igjen som den tapende parten. Dette skyldes at de ikke har klart å forstå dynamikken i norske politikk på en god nok måte. Det sier litt når til og med personer i deres eget parti går ut og sier det rett ut. Da man må endre kurs, og finne frem til løsningen som er politisk gjennomførbare i dagens politiske Norge.